Parakrine effekter, cellulære effekter som er indusert ved hjelp av faktorer produsert og utskilt fra nabocellene. I motsetning til klassiske hormoner som produseres i spesialiserte vev og har sin virkning perifert etter å ha blitt transportert til målorganet ved hjelp av blodsirkulasjonen, kan substanser som virker parakrint, bli produsert av en rekke forskjellige celler og har hovedsakelig en lokal effekt. Imidlertid kan substanser (f.eks. somatostatin) fungere både som et klassisk hormon og en parakrint virkende substans i forskjellige organ- og cellesystemer (se også parakrin sekresjon).