Parakusis, (av para- og gr. 'hørsel'), feilhøring, f.eks. at en tone høres høyere eller lavere, sterkere eller svakere enn den virkelig er, eller at lyden synes å komme fra en annen retning enn den gjør. Parakusis Willisi forekommer ved otosklerose, idet pasienten får inntrykk av å høre bedre i støy enn en normalthørende.