Paraleksi, tilstand hvor en person forveksler ord når vedkommende leser. Paraleksi forekommer samtidig med afasi og dysfasi.