Parallellimport, import av legemidler via et annet land parallelt med import direkte fra produsenten. Grunnlaget for parallellimport er at prisene på legemidler varierer mye fra land til land. Ved å kjøpe midlene der de er billigst, kan importøren tilby en lavere pris, eventuelt oppnå større fortjeneste, enn ved å kjøpe dem direkte fra produsent.