Parenkym, betegner et organs spesielle vev, det vil si de cellene som skaper organets spesifikke funksjon, for eksempel nyrevev eller levervev. Parenkym står i motsetning til interstitielt vev.