Penetrasjon er det å penetrere, det vil si å trenge inn. Uttrykket brukes spesielt om penis' inntrengning i skjeden.