Perfusjon, gjennomblødning, gjennomskylling, for eksempel av blodårer eller et organ under oppbevaring før transplantasjon.