Periartritt, ikke-infeksiøse, betennelsesaktige forandringer, eventuelt med kalkavleiringer, rundt et ledd. Oftest forekommende i slimposen under skulderleddets deltamuskel. Tilstanden kan utvikles ved for store påkjenninger og belastninger. Symptomene er smerter og nedsatt bevegelighet, og kan ofte lindres ved injeksjon av et lokalbedøvende stoff og eventuelt et kortisonpreparat (som hemmer betennelsesreaksjonen).