Personlighetsavvik er en eldre betegnelse for alvorlige personlighetsforstyrrelser.