Personlighetsforstyrrelser er avvik i personligheten som gir betydelige funksjonsproblemer. Dette viser seg som gjennomgående mønstre av oppfattelsesmåter, tenkning og atferd som avviker fra det kulturelt akseptable og som skaper problemer både personlig og i sosiale relasjoner. Problemene viser seg gjerne tidlig i individets utvikling (ungdomsårene), men de kan også oppstå senere i livet som følge av traumatiske livsomstendigheter.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Personlighetsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt