Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser er en gruppe psykiske lidelser kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av urimelige reaksjoner og atferd innen mange personlige og sosiale situasjoner. Noen av disse lidelsene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både konstitusjonelle (medfødte) faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Personlighetsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt