Personlighetsforstyrrelser

Personlighetsforstyrrelser, en gruppe psykiske lidelser kjennetegnet ved avvik i personlighetstrekk som viser seg i form av urimelige reaksjoner og atferd innen mange personlige og sosiale situasjoner. Noen av disse lidelsene viser seg tidlig i individets utvikling som følge av både konstitusjonelle (medfødte) faktorer og sosiale erfaringer, mens andre erverves senere i livet. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Personlighetsforstyrrelser

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 29 artikler: