Pertubasjon, tidligere brukt metode for gjennomblåsning av egglederne (tubae uterinae) via livmoren for å løsne eventuelle sammenvoksninger i egglederne som kunne være blokkerende årsak til barnløshet. Karbondioksid eller nitrogengass ble presset under et lett overtrykk gjennom et instrument som ble ført inn i ytre mormunn og livmorhalskanalen.