Perversjon, seksuell utfoldelse som avviker fra det normale. Se parafili.