Pes transversoplanus, det samme som tverrplattfot, se plattfot.