Phenmetrazin, (preludin), medikament beslektet med amfetamin som tidligere ble brukt pga. sin appetittnedsettende virkning. Har stor tilvenningsfare og misbrukes som psykostimulerende middel. Forbudt i Norge.