Pigmentcellekreft, det samme som malignt melanom (føflekkreft). Se hudkreft.