Pigmentcellekreft er det samme som malignt melanom eller føflekkreft.