føflekkreft

DNA-skade

Sollys bidrar til utviklingen av DNA-skader i huden, og etter hvert føflekkreft.

Av .

Føflekkreft, også kalt melanom eller malignt melanom, er en type hudkreft som vokser ut fra celler som produserer det svarte fargestoffet melanin i hud og i føflekker (melanocytter). Den rammer relativt mange unge mennesker og oppstår hyppigst på armer og ben (særlig på leggene) hos kvinner og på overkroppen hos menn. Årlig er det rundt 2300 nye tilfeller av føflekkreft i Norge. Forekomsten har økt betydelig i Norge siden 1950-tallet, og Norge har nå en av de høyeste forekomstene i verden. Ved tidlig oppdagelse og kirurgisk fjerning er prognosen svært god med opp mot 90 prosent overlevelse etter fem år.

Faktaboks

Også kjent som

malignt melanom

Det kalles også ondartet føflekksvulst da den i omtrent 30 prosent av tilfellene utvikles fra en kjent pigmentert føflekk. Men i de fleste tilfeller oppstår melanom fra pigmentceller som finnes overalt i huden. Kreften oppstår først og fremst i huden men kan også oppstå i slimhinner, øynene og lymfeknuter.

Årsak

Den eneste kjente ytre risikofaktoren for malignt melanom er eksponering for sollys, og da spesielt solbrenthet. Rundt en tredjedel av melanomene vokser ut fra en eksisterende pigmentert føflekk. Individer med mange, store og uryddige føflekker, og personer som har lett for å bli solbrent, har økt risiko. Man kan av og til se arvelig disposisjon med flere tilfeller av malignt melanom hos nære slektninger, og da med økt risiko for å utvikle flere primærsvulster hos samme pasient. I noen slike familier er det påviste genetiske feil som medfører manglende kontroll over celledelingen i visse celler.

Ultrafiolett lys kan skade gener som kontrollerer celledelingen til pigmentceller (melanocytter). Dermed kan disse vokse ut av kontroll og utvikle seg til kreftceller. Forekomsten av malignt melanom i Norge har økt betydelig etter 1950. Man tror at solforbrenning er den viktigste årsaken.

Maligne melanomer deles i tre hovedtyper:

  • superfisielt malignt melanom, som til å begynne med vokser overfladisk og er tynt og flatt. Dette er den vanligste formen.
  • nodulært malignt melanom, som vokser knuteaktig og mer i dybden,
  • lentigo maligna melanom, utviklet fra lentigo maligna, som er mørkt pigmenterte, overflatiske flekker på sterkt soleksponerte partier (oftest i ansiktet) hos eldre mennesker.

Symptomer og tegn

Det viktigste symptomet er synlige forandring i en brunpigmentert flekk.

Godartede pigmentflekker består av celler som er identiske og som vokser etter et program som er genetisk bestemt, hvilket medfører at flekken stort sett fremstår som regelmessig. Veksten stopper etter at en viss størrelse er oppnådd. Godartede føflekker er typisk mørke og flate når de oppstår tidlig i livet, men etter hvert kan de heve seg over hudoverflaten, uten at de øker i diameter. Når dette skjer, vil flekken ofte bli litt lysere.

En ondartet pigmentflekk består av celler der det har oppstått feil i det genetiske materialet og derved er veksten blitt atypisk, hvilket kan innebære at cellene ikke stopper å dele seg og at cellenes egenskaper, som pigmentproduksjonen, kan være endret. Klinisk kan dette vise seg som en flekk som fortsetter å vokse og som viser ulike former for uregelmessighet, både i form og farge.

Oftest vil det være mørke og svarte områder i ondartede flekker, men i noen tilfeller har cellene helt mistet evnen til å produsere pigment og kan da være lyse eller rødlige. Disse kalles «amelanotisk melanom», altså en type pigmentcellekreft uten pigment.

ABCDE-regelen

Føflekkreft
Ved føflekkreft er føflekken ofte asymmetrisk, har en ujevn kant, varierende farge og diameter over seks millimeter.
Av .

ABCDE-regelen er utviklet for lettere å kunne identifisere en mistenkelig flekk:

A: Asymmetri; en tenkt linje gjennom senteret av flekken gir to halvdeler som ligner hverandre. Godartede flekker er som regel symmetriske, mens ondartede flekker ofte har ulike grader av asymmetri.

B: Begrensing; formen er ofte uregelmessig, og overgangen til normal hud kan være vanskelig å definere.

C: Colour (farge); ofte uregelmessig, kan være helt sort. Ofte kan det sees sort pigment helt ut i periferien av flekken. Godartede flekker har som regel en litt lysere pigmentering ved overgangen til normal hud.

D: Diameter; over seks millimeter, øker sannsynligheten for at flekken er ondartet hvis ett eller flere av de øvrige kriteriene er til stede.

E: Endring; en ondartet flekk er i endring, men føflekkreft kan ha lang utviklingstid så endringen kan skje langsomt.

Andre symptomer

Blødning, spesielt spontan eller uventet blødning kan også være et symptom på ondartet vekst. En normal, utstående føflekk som blir revet opp, vil selvsagt også blø. Dette er ikke et tegn på ondartet vekst.

Utfordringen er ofte å skille mellom føflekker, aldersflekker og et malignt melanom. Personer som har mange føflekker eller mange aldersflekker, kan finne det utfordrende å holde oversikten. Et viktig hjelpemiddel er å sammenligne med de andre føflekkene. Pigmentflekken som ikke ligner de andre, «den stygge andungen», bør undersøkes nærmere.

Melanom kan også oppstå i slimhinnene, hyppigst i hode/halsområdet, for eksempel i nesehulen. I øyet kalles en slik svulst for «uvealt malignt melanom» fordi den oppstår i den delen av øyet som kalles uvea.

Spredning

Det hender at man finner spredning (metastase) fra malignt melanom uten at primærsvulsten kan påvises. Forklaringen kan være at utgangspunktet, primærsvulsten, er gått tilbake, trolig som resultat av at immunapparatet har oppdaget og ødelagt primærsvulsten.

Spredning av malignt melanom skjer i de fleste tilfeller først til lokoregionale lymfeknuter, oftest i lysker og armhuler for svulster på henholdsvis ben og armer. Derfra kan det skje videre spredning til andre deler av kroppen. Risikoen for at melanom skal gi opphav til spredning (metastaser), er sterkt avhengig av den vertikale tykkelsen av primærsvulsten på diagnosetidspunktet, altså hvor dypt ned i huden svulsten har bredd seg.

Diagnose

Diagnosen bygger på klinisk undersøkelse og dermatoskopi, som er en enkel undersøkelse som gjøres med en lupe som har innebygget lys. Denne brukes til å studere pigmentmønsteret i en pigmentflekk. Undersøkelsen er rask og smertefri, og gir en god indikasjon på om pigmentflekken viser tegn til uregelmessig vekst og derfor kan være ondartet.

Sikker diagnose stilles ved at flekken fjernes og sendes til histologisk undersøkelse.

Tidlig diagnose er nøkkelen til god prognose. Økt bevissthet hos folk og leger er det viktigste. I de fleste tilfeller kan potensielt farlige flekker oppdages og fjernes før det er for sent. Noen utvalgte personer kan ha nytte av å gå til regelmessig sjekk av føflekkene, gjerne hos en hudlege. Dette gjelder personer som har hatt melanom, personer med flere familiemedlemmer som har hatt melanom og personer som har mange føflekker som er vanskelige å kontrollere selv. Fotodokumentasjon av føflekkene kan være nyttig for å kunne påvise endringer.

Behandling

Enhver mistenkelig pigmentflekk bør fjernes med fri margin i hud på 2–5 millimeter og sendes til mikroskopisk undersøkelse. Hvis undersøkelsen bekrefter at det er malignt melanom må det utføres mer omfattende kirurgi. Alt svulstvevet og vevet rundt skjæres ut, helt ned til muskelfascie og med en margin som avhenger av hvor dypt primærsvulsten vokste.

Ved fjernspredning til hud fjernes også metastasene kirurgisk. Ved spredning til regionale lymfeknuter fjernes alle tilgrensende lymfeknuter, og supplerende strålebehandling kan bli nødvendig.

Immunterapi

De siste årene er det gjort store fremskritt i behandlingen av metastaserende malignt melanom. Maligne melanomer som har vokst seg til et mer avansert stadium kan i dag behandles med immunterapi i tillegg til kirurgisk fjerning.

Immunbehandlingen består av såkalte immun-sjekkpunkthemmere, som PD-1-hemmere (som nivolumab og pembrolizumab). Disse har vist seg å være effektive for mange og er nå førstevalg ved behandling av malignt melanom med spredning.

Dersom det påvises at svulsten har såkalt BRAF-mutasjon, benyttes såkalte BRAF-hemmere (dabrafenib eller vemurafenib) i andrelinjebehandling. Dette er en type proteinkinasehemmere.

Ved svulster som ikke er BRAF-mutert, og dersom pasienten hadde nytte av PD-1-hemmer primært, benyttes en såkalt CTLA-4-hemmer (ipilimumab) i andrelinjebehandling.

Cellegift

Metastaser fra malignt melanom reagerer relativt dårlig på cellegift, men noen få pasienter med avansert spredning kan ha nytte av slik legemiddelbehandling.

Prognose

Totalt sett helbredes rundt 95 prosent av alle kvinner og rundt 90 prosent av alle menn med malignt melanom i hud. Prognosen er svært avhengig av vertikal tykkelse på primærtumor, lokalisering av primærtumor (best for primærsvulst på ekstremitetene), om det er sårdannelse i svulsten, og om det foreligger spredning. Ved fjernspredning har det skjedd betydelig bedring i overlevelse siste tiår etter at immunterapi ble del av behandlingen. I dag er fem års relativ overlevelse litt over 50 prosent for kvinner litt over 40 prosent for menn (2015–2019).

Betydning av tumortykkelse for prognose ved malignt melanom

Tumortykkelse (millimeter) <0,76 0,76–1,49 1,5–3,0 >3,0
Ti års overlevelse 98 prosent 91 prosent 75 prosent 55 prosent

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Gustav Try

Hei. Det står at svulsten "i omtrent halvparten av tilfellene utvikles fra en kjent pigmentert føflekk."

Litt lenger nede står det: "Rundt en tredjedel av melanomene vokser ut fra en eksisterende pigmentert føflekk."

Hva er riktig, "halvparten" eller "en tredjedel"? Eller har jeg misforstått noe? Takk.

svarte Synøve Kamøy

Hei, Gustav! Her har det skjedd en glipp - takk for at du gjorde oss oppmerksomme på det. Det riktige er at rundt 30 prosent av føflekkreft oppstår fra en kjent føflekk. Informasjonen er nå korrigert i artikkelen. Takk for at du leser leksikonet og gir tilbakemeldinger! Beste hilsen, Synøve Kamøy, redaktør.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg