Plasmautskifting, behandlingsform der pasientens plasma skiftes ut med blodgiverplasma eller albumin som eventuelt er tilsatt immunglobulin (IVIG). Anvendes for å fjerne sykdomsfremkallende stoffer fra blodet. Virkningsmekanismen er ofte uklar, men kan bl.a. være at man fjerner komplekser av antigen og antistoff fra blodet hos pasienter som ikke selv klarer å fjerne disse. Til plasmautskifting brukes samme type maskiner som til plasmaferese hos blodgivere.

Plasmautskifting anses som etablert behandling ved noen sykdommer, f.eks. nervelammelsessykdommen "Guillain-Barrés  syndrom". Virkningsmekanismen antas å være at man fjerner autoantistoffene som utløser sykdommen. Det er viktig å komme igang med behandlingen tidlig i sykdomsforløpet, helst etter mindre enn en uke.

Ved en del andre sykdommer anvendes plasmautskifting forsøksvis.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.