Transfusjonsmedisin

Transfusjon er overføring av blodkomponenter eller plasmaprodukter fra menneske til menneske, og kalles derfor også gjerne blodoverføring.Siden man stort sett ikke overfører blod, men bare deler (komponenter) av blod, blir betegnelsen «blodoverføring» oftest bare brukt for fullblod. I stedet anvendes «transfusjon», som entydig forteller at pasienten mottar en komponent eller et produkt av blod fra menneske. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjarte Gees Solheim

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 36 artikler: