Transfusjon er overføring av blodkomponentar eller plasmaprodukt frå menneske til menneske, og blir derfor også kalla blodoverføring. Sidan ein stort sett ikkje overfører blod, men berre delar (komponentar) av blod, blir namnet «blodoverføring» som oftast berre brukt for fullblod. I staden nyttar ein «transfusjon», som eintydig fortel at pasienten får ein komponent eller eit produkt av blod frå menneske. Hele artikkelen