Predileksjon, forkjærlighet, en sykdoms tendens til først og fremst å angripe et bestemt organ.