Preinvasiv kreft, meget tidlig stadium av en kreftsvulst hvor det er mikroskopiske tegn på at cellene har fått ondartet preg og potensiale, men hvor det ikke er tegn til at kreftcellene har begynt å infiltrere utenfor det cellelag de oppstod i. Ubehandlet vil mange, men ikke alle, premaligne (som tenderer til å utvikle kreft) forandringer utvikle seg til infiltrerende kreft, som kan gi videre spredning.