Ondartet svulst, kreft, enten kreftsykdom eller kreftsvulst. Betegnelsen brukes både om primærsvulst og metastase.