Preprohormon, betegnelse på forstadier til protein- eller polypeptidhormoner, som må modifiseres to ganger for å danne det aktive hormonet, først til prohormon og deretter til hormon. Preprohormonet skiller seg fra prohormonet ved at det inneholder en signalsekvens som gjør at cellene kan pakke det i sekretkorn etter at det er syntetisert i ribosomene (se ribosom).