Profylaktisk medisin er det samme som forebyggende medisin.