Prokainamid, legemiddel, brukes på samme måte som kinidin for å stabilisere uregelmessig hjerterytme. Prokainamid har kortere virkningstid enn kinidin; det blir derfor også fremstilt tabletter som avgir prokainamid langsomt i fordøyelseskanalen. Tidligere ble den nærbeslektede forbindelsen prokain brukt som lokalbedøvelsesmiddel.