Protein AA er fibriller av amyloid protein A. Protein AA antas å dannes ved begrenset proteolyse (28 aminosyrer spaltes av fra den N-terminale enden) av serum amyloid protein SA (protein SAA). Disse proteinene klumper seg sammen (aggregerer) i forskjellige vev ved forskjellige sykdomstilstander, for eksempel amyloidose.