Protesemontør er en tidligere yrkestittel for ortopediingeniør. Se også ortopeditekniker.