Psykiatrisk observasjon, undersøkelse som tar sikte på å klarlegge om det foreligger en sinnslidelse eller psykisk abnormitet, hva årsaken er, og hvilken behandling som kan gis (administrativ observasjon). Foretas undersøkelsen på en lovbryter etter beslutning av retten, kalles den rettspsykiatrisk observasjon. Den foretas av to av retten oppnevnte sakkyndige.