Psykiatrisk sykehjem, eldre betegnelse på institusjon for personer med alvorlig psykisk sykdom eller aldersdemens som hadde behov for langtidsopphold. Flere psykiatriske sykehjem er de senere årene omdannet til distriktspsykiatrisk senter.