distriktspsykiatrisk senter

Artikkelstart

Distriktspsykiatrisk senter, DPS eller psykiatrisk senter er grunnsteinen i andrelinjetjenesten (spesialisthelsetjenesten) innen psykisk helsevern. DPS er definert som en faglig selvstendig enhet med ansvar for det allmenne psykiske helsevernet. DPS består av ulike typer tilbud og tjenester: dag-, døgn-, polikliniske og ambulante tjenester.

Faktaboks

Også kjent som
DPS

Alle landets innbyggere omfattes i dag av et DPS. Enkelte steder er DPS samlokalisert med sentraliserte sykehusavdelinger.

DPS-enes kjerneoppgaver er:

  • Akutt- og krisetjenester, polikliniske tilbud, ambulante tilbud, kriseplasser
  • Vurdering og utredning av henviste pasienter
  • Differensiert behandling i form av: poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller familier, ambulant behandling og rehabilitering til personer med alvorlige psykiske lidelser, strukturert dagbehandling, krise- og korttidsbehandling på døgnenhet, lengre tids døgnbehandling
  • Opplæring av pasienter og pårørende
  • Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene
  • Forskning og kvalitetsutvikling
  • Utdanning av helsepersonell

Per januar 2008 var det i Norge til sammen 75 DPS. DPSene har et geografisk avgrenset opptaksområde med tiltenkt ansvar for 30 000 til 75 000 innbyggere. Men spesielt i Nord-Norge er det relativt mange DPS med mindre befolkningsgrunnlag enn 20 000 på samme måte som det i Oslo-området er flere DPSer som har større befolkningsgrunnlag enn 75 000.

Av profesjonene som arbeider innen DPS-systemet utgjør sykepleiere den største gruppen. I 2008 var det cirka 1560 årsverk med og cirka 520 årsverk uten videreutdanning i psykiatri. Den nest største faggruppen er personer med treårig høyskoleutdannelse (for eksempel sosionomer) som i 2008 utgjorde omkring 1000 årsverk hvorav noen har videreutdanning i psykisk helsevernarbeid (vel 600 årsverk) mens andre ikke har dette (cirka 400 årsverk). En annen stor faggruppe er hjelpepleiere (rundt 825 årsverk i 2008) og psykologer (cirka 800 årsverk) hvorav om lag halvparten var psykologspesialister. I tillegg kommer andre grupper som for eksempel miljøterapeuter (omkring 250 årsverk i 2008).

I 2008 var det cirka 375 psykiater-årsverk knyttet til arbeid ved DPS. I tillegg kommer cirka 170 leger i spesialistutdannelse (LIS-leger). På nasjonal basis var det i 2009 flere ubesatte psykiaterstillinger innen DPS-systemet enn for noen annen yrkesgruppe.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg