Psykonevrose, eldre betegnelse for nevroser, det vil si nervøse lidelser som ikke er forårsaket av forstyrrelser i hjernens funksjon.