Psykotraume, psykisk belastning som fører til utvikling av en psykotisk tilstand.