Punksjonscytologi, beskrives i artiklene aspirasjonscytologi, finnålsaspirasjonscytologi og FNAC.