Punksjonscytologi, se aspirasjonscytologi, finnålsaspirasjonscytologi og FNAC.