Raseteorier, teorier om rasers egenskaper og innbyrdes forhold. De har særlig vært preget av feilaktige forestillinger om «rene raser» hos mennesket og om visse rasers overlegenhet, samt skadelige virkninger av raseblanding, noe som ikke har faglig grunnlag i genetikken. Selv om enkelte forskere har hevdet at det er rasemessige forskjeller i menneskelige kvaliteter, er slike oppfatninger avvist av de fleste genetikere.