Raster, filter som brukes i bildebehandling og reproduksjon. I bildediagnostikken anvendes et raster for å redusere spredt stråling ved røntgenfotografering . Et raster består av fine blylameller med mellomliggende aluminium. Lamellene gjør at kun stråling parallelt med primærstrålingen fra røntgenrøret slipper gjennom til detektoren, mens spredt sekundærstråling stenges ute. Derved blir bildet skarpere. Ved bruk av faste rastere går mye av bildeinformasjonen tapt, men bruk av bevegelige rastere gjør at bildeskarpheten beholdes uten tap av bildeinformasjon.