Refluks, tilbakestrømming, strømming mot normal retning, f.eks. at mageinnholdet går tilbake til spiserøret (øsofagusrefluks).