Refraksjonsanomali, feil i øyets lysbrytning, fellesbetegnelse på nærsynthet, langsynthetog astigmatisme.