Regime, systematiske forskrifter for å bedre eller ivareta helsen. Regime kan gjelde kosthold, levevaner eller bruk av legemidler. Betegnelsen behandlingsregime brukes gjerne om et sammensatt behandlingsprogram, f.eks. etter hjerteinfarkt eller ved leddgikt.