Reseksjonskant, de kirurgiske skjæreflatene i et operasjonspreparat (vev som er operert ut). Vurdering av reseksjonskantene er viktig for å kunne si om hele svulsten er fjernet ved operasjonen.