Reserpin er et stoff som utvinnes fra slangerot (Rauwolfa serpentina). Det ble tidligere brukt blant annet i behandling av høyt blodtrykk. Se Rauwolfia-alkaloider.