Revmatoid artritt, revmatisk leddgikt, er det samme som leddgikt.