Ribonukleosid, subenhet av RNA-molekyl (se RNA) som består av en sukkerenhet (ribose) med en nitrogenholdig base (guanin, cytosin, uracil eller adenin) bundet til seg.