Ribozymer, små RNA-molekyler som kan binde seg til andre RNA-molekyler og inaktivere disse ved å klippe dem over. Ribozymer har således enzymatisk aktivitet. Et enkelt ribozym kutter kun helt bestemte RNA-molekyler, bestemt av RNA-basesekvensen til ribozymet. Slike ribozymer kan fremstilles syntetisk slik at de binder seg spesifikt til helt bestemte mRNA-molekyler. Derved vil disse mRNA-molekylene inaktiveres, og det proteinet som disse mRNA-molekylene koder for, blir ikke dannet. På denne måten kan en hindre ett bestemt proteinprodukt i å bli fremstilt i en celle (se også genterapi). Ribozymer er forsøkt benyttet til å stoppe produksjonen av bestemte proteiner som fremmer celleveksten i kreftceller, men som behandlingsform er ribozymer ennå bare på forsøksstadiet.