Rooming-in-systemet, på barselavdelinger det at barnet ligger i en barneseng på morens rom hele døgnet. Moren venner seg på denne måten raskere til barnet, får mer kontakt med det og lærer seg raskere å stelle det.