Sagrada, tørket bark av Rhamnus purshiana, et ca. 6–18 m høyt, busklignende tre som vokser i Nord-Amerika. Sagrada virker avførende og inngår i enkelte avførende midler (laksantia). Virkningen skyldes antrakinonderivater, som stimulerer til økt tarmbevegelse.