En sfærocytt er en kuleformet rød blodcelle (erytrocytt).