Sigmoidoskopi, innvendig undersøkelse av tykktarmens nedre del (rektum og sigmoideum). Undersøkelsen kan gjøres som del av en komplett koloskopi, men det finnes også egne, kortere instrumenter hvis man bare ønsker å undersøke rektum og sigmoideum.