Simplicium er et enkelt legemiddel, for eksempel en droge eller et renkjemikalium, i motsetning til compositum, sammensatt legemiddel.