Sinnslidelser, eldre betegnelse for tilstander som i dag går under fellesbetegnelsen psykiske lidelser. Begrepet alvorlig sinnslidelse ble gjerne brukt synonymt med psykose.