Syrupus (plur. syrupi), et sterkt sukkerholdig, flytende, farmasøytisk preparat, beregnet til å ta inn. Siruper til medisinsk bruk inneholder løste stoffer eller uttrekk av droger.