Sjøsykemidler er legemidler mot reisesyke. Se reisesyke.